Phoenix Cinema 

IONAD PHOENIX CLG

Beartas Príobháideachais

Nuashonrú is déanaí: Márta 2022

Déanann an Beartas Príobháideachta seo cur síos ar ár bpolasaithe agus nósanna imeachta maidir le bailiú, úsáid agus nochtadh do chuid faisnéise nuair a úsáideann Tú an tSeirbhís agus insíonn sé duit faoi Do chearta príobháideachais agus conas a chosnaíonn an dlí Tú.

Bainimid úsáid as Do shonraí Pearsanta chun an tSeirbhís a sholáthar agus a fheabhsú. Trí úsáid a bhaint as an tSeirbhís, aontaíonn Tú le bailiú agus úsáid faisnéise de réir an Bheartais Príobháideachta seo.

Léiriú agus Sainmhínithe

Léiriú

Tá bríonna a shainítear faoi na coinníollacha seo a leanas ag na focail a bhfuil an litir tosaigh á gcaipitliú orthu. Beidh an bhrí chéanna ag na sainmhínithe seo a leanas, is cuma má tá siad san uimhir uatha nó san iolra.

Sainmhínithe

Chun críocha an Pholasaí Príobháideachta seo:

Ciallaíonn Cuntas cuntas uathúil a cruthaíodh duit chun rochtain a fháil ar ár Seirbhís nó ar chodanna dár Seirbhís.

Tagraíonn an Chuideachta (dá ngairtear "an Chuideachta", "Táimid", "Ár" nó "Ár" sa Chomhaontú seo) do CLG IONAD PHOENIX , Páirc Ghnó an Chúilín, An Daingean, Co.

Is comhaid bheaga iad fianáin a chuireann suíomh Gréasáin ar do ríomhaire, ar do ghléas soghluaiste nó ar aon fheiste eile, ina bhfuil sonraí do stair brabhsála ar an suíomh Gréasáin sin i measc na n-úsáidí iomadúla a bhaineann leis.

Tagraíonn tír do: Éire

Ciallaíonn gléas aon fheiste atá in ann rochtain a fháil ar an tSeirbhís ar nós ríomhaire, fón póca nó táibléad digiteach.

Is ionann Sonraí Pearsanta agus aon fhaisnéis a bhaineann le duine sainaitheanta nó inaitheanta.

Tagraíonn an tseirbhís don Láithreán Gréasáin.

Ciallaíonn Soláthraí Seirbhíse aon duine nádúrtha nó dlítheanach a phróiseálann na sonraí thar ceann na Cuideachta. Tagraíonn sé do chuideachtaí tríú páirtí nó do dhaoine aonair atá fostaithe ag an gCuideachta chun an tSeirbhís a éascú, chun an tSeirbhís a sholáthar thar ceann na Cuideachta, chun seirbhísí a bhaineann leis an tSeirbhís a dhéanamh nó chun cabhrú leis an gCuideachta anailís a dhéanamh ar conas a úsáidtear an tSeirbhís.

Tagraíonn Seirbhís Meán Sóisialta tríú páirtí d’aon suíomh Gréasáin nó d’aon suíomh Gréasáin líonra sóisialta trína bhféadfaidh Úsáideoir logáil isteach nó cuntas a chruthú chun an tSeirbhís a úsáid.

Tagraíonn Sonraí Úsáide do shonraí a bhailítear go huathoibríoch, a ghintear trí úsáid na Seirbhíse nó ó bhonneagar na Seirbhíse féin (mar shampla, fad cuairte leathanaigh).

Tagraíonn an suíomh Gréasáin do Phoenix Cinema Dingle (IONAD PHOENIX CLG), inrochtana ó www.phoenixdingle.ie

Ciallaíonn tú an duine atá ag rochtain nó ag baint úsáide as an tSeirbhís, nó an chuideachta, nó eintiteas dlíthiúil eile a bhfuil an duine sin ag rochtain nó ag baint úsáide as an tSeirbhís thar a cheann, de réir mar is infheidhme.

Do Shonraí Pearsanta a Bhailiú agus a Úsáid

Cineálacha Sonraí a Bailíodh

Sonraí Pearsanta

Agus Ár Seirbhís á húsáid againn, féadfaimid iarraidh ort faisnéis áirithe inaitheanta phearsanta a sholáthar dúinn ar féidir a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leat nó chun tú a aithint. Féadfaidh faisnéis inaitheanta phearsanta a bheith san áireamh, ach níl sé teoranta do:

Seoladh ríomhphoist

Céadainm agus sloinne

Uimhir teileafón

Seoladh, Stát, Cúige, ZIP/Cód Poist, Cathair

Sonraí Úsáide

Sonraí Úsáide

Bailítear Sonraí Úsáide go huathoibríoch agus an tSeirbhís á úsáid.

D’fhéadfadh go gcuimseodh Sonraí Úsáide faisnéis ar nós seoladh Prótacail Idirlín Do Ghléis (m.sh. seoladh IP), cineál brabhsálaí, leagan brabhsálaí, leathanaigh ár Seirbhíse a dtugann Tú cuairt air, am agus dáta do chuairte, an t-am a caitheadh ​​ar na leathanaigh sin, gléas uathúil aitheantóirí agus sonraí diagnóiseacha eile.

Nuair a dhéanann Tú rochtain ar an tSeirbhís trí ghléas soghluaiste nó trí ghléas soghluaiste, Féadfaimid faisnéis áirithe a bhailiú go huathoibríoch, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, an cineál gléas soghluaiste a úsáideann tú, Aitheantas uathúil do ghléis shoghluaiste, seoladh IP Do ghléis shoghluaiste, Do shoghluaiste córas oibriúcháin, an cineál brabhsálaí Idirlín soghluaiste a úsáideann tú, aitheantóirí uathúla gléis agus sonraí diagnóiseacha eile.

Féadfaimid faisnéis a bhailiú freisin a sheolann Do bhrabhsálaí aon uair a thugann Tú cuairt ar ár Seirbhís nó nuair a dhéanann Tú rochtain ar an tSeirbhís trí ghléas soghluaiste nó trí ghléas soghluaiste.

Teicneolaíochtaí Rianaithe agus Fianáin

Bainimid úsáid as Fianáin agus teicneolaíochtaí rianaithe cosúla chun an ghníomhaíocht ar Ár Seirbhís a rianú agus chun faisnéis áirithe a stóráil. Is iad na teicneolaíochtaí rianaithe a úsáidtear ná rabhcháin, clibeanna, agus scripteanna chun faisnéis a bhailiú agus a rianú agus chun Ár Seirbhís a fheabhsú agus a anailísiú. I measc na dteicneolaíochtaí a úsáidimid tá:

Fianáin nó Fianáin Brabhsálaí. Is comhad beag é fianán a chuirtear ar Do Ghléas. Is féidir leat treoir a thabhairt do Do bhrabhsálaí gach Fianán a dhiúltú nó a chur in iúl nuair a bhíonn Fianán á sheoladh. Mar sin féin, mura nglacann Tú le Fianáin, b'fhéidir nach mbeidh Tú in ann codanna áirithe dár Seirbhís a úsáid. Mura bhfuil do bhrabhsálaí socraithe agat ionas go ndiúltóidh sé Fianáin, féadfaidh ár Seirbhís Fianáin a úsáid.

Fianáin Flash. Féadfaidh gnéithe áirithe dár Seirbhís réada stóráilte áitiúla (nó Flash Fianáin) a úsáid chun faisnéis a bhailiú agus a stóráil faoi Do shainroghanna nó Do ghníomhaíocht ar ár Seirbhís. Ní bhainistítear fianáin Flash leis na socruithe brabhsálaí céanna leo siúd a úsáidtear le haghaidh Fianáin Brabhsálaí. Le haghaidh tuilleadh eolais ar conas is féidir leat Flash Fianáin a scriosadh, léigh "Cá háit is féidir liom na socruithe a athrú chun oibiachtaí comhroinnte áitiúla a dhíchumasú nó a scriosadh?" ar fáil ag https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_ch