Phoenix Cinema 
IONAD PHOENIX CLG

Íocaíochtaí & Aisíocaí

Táimid ana dhóchasach go néireoidh linn ár sprioc a bhaint amach chun Ionad Phoenix a cheannach ach sin ráite, tá próiséis aisíochtaí cuimsitheach curtha le chéile again. Tabhair fé n-aire go bhfuil táillí beag ag PayPal & Kickstarter ná beimid in ann aisíoch a dhéanamh orthu. Faigh na sonraí thíos, ag braith ar an slí go bhfuileann tú ag tacú leis an bhfeachtas.

 

Cúntas Bainc:

Má táin tú ag íoc síntúis díreach isteach inár gcuntas bainc, iarraimid ort do chuid sonraí a chuir chughainn chomh maith trí ephost (dáta, méid, sonraí teagmhála) nó a dhéanamh deimhin go bhfuil na sonraí sin sa ‘Payee Section’ ar line.

 

Comhar Creidmheasa:

Má táin tú ag íoc síntúis díreach isteach sa chúntas sa Chomhar Creidmheasa, iarraimid ort do chuid sonraí a chuir chughainn trí e-phost.

 

PayPal:

Tá rogha aisíocha laistigh de PayPal agus tá sé fuirist aisíoc a thabhairt anseo.

 

Airgead Tirim:

Más cúpla euro atá I gceist, coimeádfaimid an t-airgead sin agus raghfaidh sé I dtreo feachtas nó carthannacht áitúil. Má méid mhaith airgid atá I gceist, iarraimid ort e-phost a chur chughainn leis na sonraí (Dáta, méid, sonraí teagmhála). Seolfar ráiteas chughat mar chinnteacht ar do shíntúis agus ní bheidh aon fhadhb le aisíoch mar seo muna n-eiríonn leis an bhfeachtas.

 

Polasaí Príobháideach:

Maidir le sonraí a choimeád agus I gcomhar le polasaithe GDPR, coimeádfar do chuid sonraí ar feadh 12 mhí. Ansin, beidh siad scrioste.