Phoenix Cinema 

Mar Gheall Orainn

Tá mórán daoine bainteach leis an feachtas chun Ionad an Phoenix a choimeád. Nuair a fógraíodh an nuacht ná beadh an Phoenix ag ath-oscailt, bhí díoma is anbhá ar gach éinne I gCorca Dhuibhne. I mí na Nollag 2021, bhí cruinniú ginearálta poiblí ar line chun tuairimí muintir na háite a fhail agus chun tacaíocht a mheas maidir le iarrachtaí an fhoirgneamh a choimeád don bpobal. Bhí gach éinne taobh thiar den bhfeachtas. 

Bunaíodh CLG ar dtús chomh maith le Bórd Stiúrtha d’Ionad Phoenix. Tá cúntas bainc oscailte agus cúntaisí meáin sóisialta settáilte suas. Chomh maith le sin tá ambassadóirí agus pátrúin roghnaithe againn atá ullamh chun tacú leis an bhfeachtas sna meáin. Táimid ag ullmhú chun an feachtas bailiúcháin a sheoladh go hoifigiúil go luath. 

Beidh fo-choistí á chur le chéile sar I fada as na daoine iontacha ar fad atá tar éis a gcuid ainmneacha a chur chughainn agus atá tuilteanach cabhrú chun an pictiúrlann a choimeád. Beidh na fo-choistí seo ag díriú ar Bhailiú Airgid, Margaíocht, cúrsaí cumarsáide agus PR. 

 IONAD PHOENIX CLG   

Is iad baill bhord an Ionaid Phoenix CLG ná

Tor Cotton 

Tá cúlra ag Tor sa scannánaíocht, na mínealaíona agus griangrafadóireacht agus bhí sí sáite I bhFéile Scannánaíochta Idirnáisiúnta Dhaingean Uí Chúis agus shuigh sé ar bhord comhairleoireachta an fhéile chomh maith. Is í Tor a ritheann comórtas Físín, comórtas gearr scannáin trí Ghaoluinn, comórtas atá á rith le 11 bliana. 

Tugann Tor taithí níos mó na 20 bliana de mhiondíol, eagrúchán imeachtaí chomh maith le taithí 30 bliana d’obair dheonach. Is páirtnéir í I Ponc Press, áit a oibríonn sí ar dearadh agus leagan amach a gcuid tograí. 

Tá dúil croíúil ag Tor sa phictiúrlann agus chaith sí cuid mhaith blianta ag láithriú an Club Scannáin sa Phoenix.

 Aoife Granville 

Is ceoltóir is amhránaí traidisiúnta í Aoife a d’fhas aníos I mbaile Dhaingean Uí Chúis. Is léachtóir í I Roinn an Bhéaloidis, Ollscoil Chorcaí. Tá sí mar bhall de Dhreoilín Shráid Eoin ( a bhí mar ábhar di ina dhochtúireacht) agus bhí sí ag freastal go rialta ar an Phoenix ó bhí sí ana óg. Tá Aoife ceapaithe ar Bhord an Comhairle Ealaín le déanaí agus bíonn sí bainteach le meantóireacht agus riarachán ealaíne, go hairithe I réimse na hEalaín Traidisiúnta.

 

Orla Breslin

Is déantóir is oideacasóir í Orla le cúlra sna healaín cruthaitheacha, turasóireacht agus sna sruithléann digiteacha. Oibríonn sí fé láthair ar thogra taighde ar thurasóireacht athleasaithe I gCiarraí atá maoinithe ag an AE, ag forbairt tograí pobail dírithe ar oidhreacht cultúrtha agus nádúrtha. 

Liam Óg Higgins

D’fhás Liam Óg aníos I nDaingean Uí Chúis agus ba gnáth leis freastal ar an Phoenix go rialta ó chuaigh sé ann a chéad lá dtí Matinée Mary Poppins is é ana óg. Tá sé sáite san Cumann Lúthchleas Gael agus cursaí scannáin ó shin. Maireann sé go háitúil agus oibríonn sé mar ghriangraifeadóir, ceamaradóir neamhspleách agus treoraí.

 Michelle Flannery 

D’fhás Michelle aníos ar Shráid na nGabhar, duine de 7 clainne, baill bródúil iad ar fad de Dhreoilín Shráid na nGabhar. Is cleachtóir Sláinte Nádúrtha í, Bunaitheoir, ceoltóir agus amhránaí. Tá Michelle sáite in ana chuid imeachtaí, féiltí ar an leithinis agus d’eagraigh sí sraith ‘Na Backroom Sessions’ I dTigh Mhic Cárthaigh ar feadh na blianta. Ba Stiúrthóir í ar Bhórd na Siopaí Sláinte tráth go raibh sí ag rith a shiopa fhéin ar an mbaile. Bhí sí mar bhainisteoir ar charthannacht Kerry Respite Care CLG ó 2018-2021 agus chríochnaigh sí cúrsa traenála I Riachtanaisí Speisialta le déanaí. Tá sí fé láthair ag staidéar Leigheas Fuaime. Tá cuimhní geala ag Michelle ar a gcéad turas dtí an Phoenix I dteannta a dheirfiúr Ursula. 

 Jamie Flannery

Is múinteoir bunscoile é Jamie a d’fhás aníos I mbaile Dhaingean Uí Chúis. Oibríonn sé i réimse na meáin go mór anois chomh maith, go háirithe na meáin Gaoluinne.

Tá taithí cuimsitheach aige do bheith ag láithriú cláracha teilifíse (Cúla4 ar scoil), bainistiú imeachtaí, cursaí cumarsáide agus is aoí rialta é ar raidió chomh maith le bheith ina aoí chainteoir d’imeachtaí éagsúla.

Oibríonn Jamie le Oifigí Teangan, I réimse an margaíocht agus cruthaíonn sé ábhair dos na meáin sóisialta. Ceapadh é le déanaí mar Bhainisteoir ar Raidió Rí-Rá.

  

Tríona Duignan 

Is as Dhaingean Uí Chúis do Thríona agus tá taithí de ós cionn 20 bliain aici do bheith bainteach le riaracháin agus cur chun cinn imeachtaí agus ceol.

Eagraíonn sí imeachtaí éagsúla trína comhlucht, Beo Binn Live, agus is í an riarathóir ceoil d’ionad Nelliefreds ar an mbaile. D’oibrigh sí mar Liaison d’Ealaíontóirí le Other Voices agus bhí sí mar bhainisteoir ar na bannaí clúiteach Walking on Cars & Toy Soldier.

Bhunaigh sí agus bhí sí mar bhainisteoir ar an mbialann iontach Pantrí ar feadh ceithre bliana.

 

John Benny Moriarty 

D’fhás John Benny aníos ar an bPríomh-Shráid I nDaingean Uí Chúis, áit a bhí siopa éadaí aitheanta ag a tuismitheoirí. Do cheannaigh é fhéin agus a bhean chéile, Éilís, tigh tábhairne bríomhair I 2002 agus tá Tigh Tábhairne John Benny ar cheann dos na tithe tábhairne is aitheanta ar an mbaile ó shin agus réimse iontach ceol, bia, deoch agus comhluadar ar fáilt ann.